18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde ile ilgili YÖK yazıları aşağıda verilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2018